Nabór wniosków

Informujemy, że uruchomiony został elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie  organizacji  

– sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Wnioski mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

–  prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

– udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem  ze środków PFRON.

Wnioski  wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl

Nabór wniosków trwać będzie do 30 listopada 2023 roku.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content