Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
POSZUKUJE OSÓB  NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłoszenie naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Klauzula informacyjna dla kandydata

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r.  z przyczyn technicznych PCPR będzie zamknięte. Klientów prosimy

Czytaj więcej »
Skip to content