Konferencja: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

W dniu 14.06.2024 w Sali konferencyjnej kina Remus odbyła się konferencja w temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Organizatorami konferencji był PCPR oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Punkt Konsultacyjno – Informacyjny PTZN  oddział terenowy Bytów filia w Kościerzynie. W konferencji brali udział jako słuchacze – specjaliści zajmujący się wsparciem dzieci i rodzin, w tym: pracownicy oświaty, pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Kościerzynie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz rodziny zastępcze. Natomiast jako prelegenci wystąpili: Aleksandra Chwarzyńska- prawniczka, wolontariusz fundacji Unaweza, Krzysztof Piersa- terapeuta ds. uzależnień, Szymon Benet – psychoterapeuta, koordynator Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Kościerzynie oraz Marzena Hinca – Dyrektor PCPR i Urszula Szyca – Modras – pedagożka, terapeuta, konsultant Punktu TZN w Kościerzynie. Konferencja była okazją aby wzmocnić nie tylko kompetencje zawodowe, ale także dla wielu osobiste kompetencje rodzica. Specjaliści wypowiadali się na temat stanu psychicznego „MŁODYCH GŁÓW” , zagrożeń jakie niesie za sobą internet i jak im przeciwdziałać, oraz informowali o dostępnej ofercie pomocowej Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz  Punkt Konsultacyjno – Informacyjny PTZN w Kościerzynie.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content