KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prosi o wstrzymanie odwiedzin rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych,  rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych przez okres dwóch tygodni tj. do 26 marca 2020 r.

Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej oraz samych opiekunów. Zaleca się możliwie jak najczęstsze  pozostanie opiekunów z dziećmi
w domach. Podjęte działania mają ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii.

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content