KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prosi o wstrzymanie odwiedzin rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych,  rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych przez okres dwóch tygodni tj. do 26 marca 2020 r.

Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej oraz samych opiekunów. Zaleca się możliwie jak najczęstsze  pozostanie opiekunów z dziećmi
w domach. Podjęte działania mają ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii.

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content