KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku przesunięciem środków PFRON na realizowanych zadaniach informuje osoby niepełnosprawne zainteresowane o możliwości uzyskania dofinasowania do:

– likwidacji barier w komunikowaniu się,

– likwidacji barier technicznych.

Kontakt  telefoniczny  pod numerem tel. 58/686 50 05; 681 52 69 w celu zgłoszenia chęci do złożenia w/w wniosków.

Z uwagi, iż na obecną chwilę nie jest znana kwota jaką będziemy dysponować prosimy o nieskładanie wniosków w formie papierowej bez uprzedniego kontaktu telefonicznego z działem Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, iż posiadamy środki na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 – pokój 11 lub drogą pocztową.


Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie tel. 58/686 50 05; 681 52 69 lub na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania„.

Dyrektor PCPR

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content