KOMUNIKAT

Szanowni klienci, w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną oraz dodatkowo nałożonymi ograniczeniami informujemy, że od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. obsługa odbywać się będzie w systemie ograniczonym.

Prosimy o załatwianie jeśli to możliwe spraw za pośrednictwem:

– telefonu,

– poczty polskiej,

– drogą elektroniczną poprzez e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl,

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP www.epuap.gov.pl.

– lub prosimy składać w przygotowanej skrzynce na korespondencję przy wejściu głównym PCPR, ewentualnie prosimy o uprzednie umówienie wizyty telefonicznie.

Numery kontaktowe:

– Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

– Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

– Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

– Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455 lub 58 686-50-05 wew. 32,

– Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545 lub 58 681-52-69 wew. 26,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734 lub 58-686-50-05 w. 23.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

PCPR funkcjonuje w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30,śr. od 7:30 do 17:00 i pt. od 7:30 do 14:00.

Informujemy, o wstrzymaniu kontaktów osobistych na terenie budynku PCPR rodziców z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content