K O N F E R E N C J A pt.: „Fundusze dla organizacji pozarządowych”

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Kościerzyna dnia 5 marca 2024 r. odbyła się w sali konferencyjnej budynku kina Remus Konferencja pn.: „Fundusze dla organizacji pozarządowych”. Gospodarzami spotkania byli Starosta Powiatu Kościerskiego Pani  Alicja Żurawska i Burmistrz Miasta Kościerzyny Pan Michał Majewski, którzy przywitali gości życząc owocnego spotkania.

Inicjatorem i jednocześnie moderatorem spotkania była  animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie Pani Ewa Filipska. Wydarzenie skierowane było głównie do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kościerskiego. Konferencję rozpoczęła Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  Pani Zdzisława Hołubowska, która przybliżyła działalność Stowarzyszenia. Prelegentami byli Pani Agata Chrul i Pani Bożena Ugowska pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, które przybliżyły kwestie finansowania działań organizacji pozarządowych oraz zadań  Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie finansowania ze środków PFRON. Następnymi gośćmi byli przedstawiciele UMWP Dyrektor Pan Marcin Fusch  z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Kierownik referatu Informacji Departamentu Programów Regionalnych Pani Martyna Sawicka. Goście przedstawili tematy związane z aplikowaniem wniosków o środki z UE, terminy ogłaszanych programów, w tym informacje o najczęściej popełnianych błędach i na co szczególnie zwracać uwagę przy składaniu wniosków. Również prelegentem była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Pani Marzena Hinca, która wspomniała o możliwościach korzystania przez organizacje pozarządowe i osoby indywidualne ze środków PFRON z poziomu samorządu powiatowego.

Wydarzenie było świetną okazją do poznania dostępnych źródeł finansowania działań statutowych podmiotów ekonomii społecznej oraz możliwości wspierania osób
z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content