Informacja – został uruchomiony nabór wniosków !

Informujemy, że od 2 listopada 2022 r. uruchomiony został elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie  organizacji  

– sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

–  prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

– udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem  ze środków PFRON.

Wnioski  wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl

Nabór wniosków trwać będzie do 30 listopada 2022 roku.

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content