Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dnia 14 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających

Czytaj więcej »
Skip to content