AKTUALNOŚCI !!! KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku trwającym stanem epidemii i zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, informuje, że od dnia 19 października wznawia bezpośrednią obsługę klientów w zakresie spraw niezbędnych wymagających bezpośredniego kontaktu z osobą prowadzącą postępowanie.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaleca, aby klienci którzy pragną złożyć wnioski w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności, wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, dokumentacji medycznej lub o dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania składali je poprzez system SOW. Inne, nie objęte systemem SOW zalecamy składać wraz z dokumentacją za pośrednictwem:

– poczty polskiej,

– drogą elektroniczną poprzez e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP www.epuap.gov.pl.

– lub prosimy składać w przygotowanej skrzynce na korespondencję przy wejściu głównym PCPR.

Skrzynka jest monitorowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy o NIE WRZUCANIE DO SKRZYNKI KORESPONDENCJI PO GODZ. 14.00 oraz w WEEKEND.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

PCPR funkcjonuje w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30,śr. od 7:30 do 17:00 i pt. od 7:30 do 14:00.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych 58-686-50-05 27 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Informacji telefonicznych można uzyskać pod numerami:

– Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

– Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

– Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

– Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455 lub 58 686-50-05 wew. 32,

– Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545 lub 58 681-52-69 wew. 26,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734 lub 58-686-50-05 w. 23,

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przyjęte zasady mają zapewnić możliwość nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu kościerskiego przez naszą jednostkę, dlatego Dyrektor PCPR APELUJE o wyrozumiałość, rozwagę i odpowiedzialność za siebie i innych oraz stosowanie się do zaleceń sanitarnych (noszenia maseczek, dezynfekcji rąk)

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content