AKTUALNOŚCI !!! KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku trwającym stanem epidemii i zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, informuje, że od dnia 19 października wznawia bezpośrednią obsługę klientów w zakresie spraw niezbędnych wymagających bezpośredniego kontaktu z osobą prowadzącą postępowanie.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaleca, aby klienci którzy pragną złożyć wnioski w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności, wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, dokumentacji medycznej lub o dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania składali je poprzez system SOW. Inne, nie objęte systemem SOW zalecamy składać wraz z dokumentacją za pośrednictwem:

– poczty polskiej,

– drogą elektroniczną poprzez e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP www.epuap.gov.pl.

– lub prosimy składać w przygotowanej skrzynce na korespondencję przy wejściu głównym PCPR.

Skrzynka jest monitorowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy o NIE WRZUCANIE DO SKRZYNKI KORESPONDENCJI PO GODZ. 14.00 oraz w WEEKEND.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

PCPR funkcjonuje w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30,śr. od 7:30 do 17:00 i pt. od 7:30 do 14:00.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych 58-686-50-05 27 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Informacji telefonicznych można uzyskać pod numerami:

– Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

– Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

– Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

– Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455 lub 58 686-50-05 wew. 32,

– Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545 lub 58 681-52-69 wew. 26,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734 lub 58-686-50-05 w. 23,

SZANOWNI PAŃSTWO!

Przyjęte zasady mają zapewnić możliwość nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz mieszkańców powiatu kościerskiego przez naszą jednostkę, dlatego Dyrektor PCPR APELUJE o wyrozumiałość, rozwagę i odpowiedzialność za siebie i innych oraz stosowanie się do zaleceń sanitarnych (noszenia maseczek, dezynfekcji rąk)

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content