AKTUALNOŚCI !!! KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń informuje o zmianach obsługi klientów PCPR od 4 maja 2020 r.:

PCPR będzie nadal funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30, śr. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Numery telefonów do poszczególnych działów:

– Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

– Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

– Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

– Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

– Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

– Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 686-50-05 wew. 26,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-680-00-90; 58-686-50-05 w. 23,

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych 58-686-50-05 w. 23 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną. Zalecamy, aby klienci którzy zamierzają złożyć wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadali gotową wypełnioną i przygotowaną dokumentację. Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania. Orzekanie o niepełnosprawności jest kontynuowane zaocznie w przypadkach, w których przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny. Powyższy sposób orzekania jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody wnioskodawcy, z którym kontaktujemy się telefonicznie lub listownie.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania jak dotychczas poprzez system SOW. Inne, nie objęte systemem SOW w wersji papierowej można przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl. Zalecamy również, aby klienci którzy zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia brakującej dokumentacji stanowiącej braki formalne we wnioskach – dokonywali tego za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Obsługa klientów jest możliwa poprzez wcześniejszą rejestrację drogą telefoniczną 58 681-52-69 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną.

Prosimy o posiadanie wypełnionej i gotowej do przykazania dokumentacji.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych 58-681-54-03 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Punkt Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu pracuje zdalnie pod numerami 667-761-455.

Pozostałe Zespoły osobisty kontakt z pracownikami jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godziny wizyty w  PCPR.

Wszystkie zespoły pracują z zachowaniem reżimu higienicznego przyjętego w PCPR o który również prosimy klientów odwiedzających PCPR.

Dyrektor PCPR w dalszym ciągu do odwołania wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wstrzymuje urlopowanie dzieci do rodziców i krewnych. . Ograniczenie kontaktu, wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów i rodziców. Podjęte działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego.

PAMIĘTAJMY o zasadach bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

• o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, • obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,

• ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń APELUJĄC o rozwagę i jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content