💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej z zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka z terenu powiatu kościerskiego

❣️ W spotkaniu uczestniczyła Pani dyrektor PCPR Marzena Hinca oraz pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

💕 Pan Starosta podziękował rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka za zaangażowanie w proces wychowawczy swoich podopiecznych, za cierpliwość, miłość i trud pracy, jaki wkładają w opiekę nad powierzonymi dziećmi. Głos również zabrała Pani Wicestarosta.

💗 Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi sukcesami, wyzwaniami i pomysłami na wspólne działania. Podczas spotkania zostały przekazane rodzinom zastępczym i RDD upominki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

💖 Całe spotkanie przebiegło w atmosferze otwartości i wsparcia. Serdecznie dziękujemy przybyłym za obecność.
💚💛

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content