W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyły się warsztaty dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych podnoszące kompetencje wychowawcze.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji rodzicielskich, ale również podniesienie własnej wartości wychowawczej oraz motywacji. Uczestnicy mieli możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie komunikacji, nawiązywania pozytywnych relacji z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów bez szkody dla każdej ze stron oraz adekwatnego zachowania się wobec dziecka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content