Kontynuujemy dalej projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” zostaje przedłużony do 31.10.2023r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie w kwocie 152 414,67zł, na realizację dostępu do usług społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na zadania w postaci:

– psychologa,

– diagnoz FAS,

– diagnoz SI,

– socjoterapii,

– szkoły dla rodziców,

– treningu umiejętności społecznych,

– treningu interpersonalnego dla rodziców zastępczych,

– treningu zastępowania agresji,

– terapii EMDR,

– półkolonii dla dzieci,

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Bliższych informacji  udzielają pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej – PCPR w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, II piętro.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych 
w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.10.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 3. 969 434,87 Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content