Kontynuujemy dalej projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” zostaje przedłużony do 31.10.2023r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie w kwocie 152 414,67zł, na realizację dostępu do usług społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na zadania w postaci:

– psychologa,

– diagnoz FAS,

– diagnoz SI,

– socjoterapii,

– szkoły dla rodziców,

– treningu umiejętności społecznych,

– treningu interpersonalnego dla rodziców zastępczych,

– treningu zastępowania agresji,

– terapii EMDR,

– półkolonii dla dzieci,

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Bliższych informacji  udzielają pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej – PCPR w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, II piętro.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych 
w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.10.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 3. 969 434,87 Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content