Powiat Kościerski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr KLU/000020/11/D z dnia 26 kwietnia 2023 r. o realizację przez Samorząd powiatowy programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Program jest finansowany ze środków PFRON.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content