Zapraszamy na szkolenie rodziny zastępcze

Zapraszamy na szkolenie dla rodzin zastępczych,  organizowane przez Fundacje Ernst & Young.


1. Temat szkolenia:

Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na późniejsze funkcjonowanie jednostki: Jak budować relację z dzieckiem z doświadczeniem traumy. Wyzwania dla rodzin zastępczych.

2. Na szkoleniu zostaną przybliżone pojęcia traumy wczesnodziecięcej jako tzw. Traumy Złożonej (Complex PTSD) oraz jej wpływu na wewnątrzpsychiczne funkcjonowanie dziecka i w konsekwencji na dynamikę całej rodziny. Omówione zostaną m.in. różne aspekty traumy wczesnodziecięcej, potencjalne obszary re-traumatyzacji, konfliktów i załamań psychicznych, budowanie relacji i więzi z dzieckiem z doświadczeniem traumy oraz wspieranie wydolności psychicznej i tzw. rezyliencji dziecka za pomocą relacji- jako przestrzeni pozwalającej na przepracowanie traumatycznych doświadczeń i odbudowanie poczucia nadziei.

3. Termin: 3 grudnia (sobota), godz. 10:00-17:00 (o godzinie 13 przewidziana jest przerwa obiadowa)

Miejsce: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Fundacja, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Blisko mieści się stacja Gdańsk Wrzeszcz.

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r.

 przez formularz: https://forms.gle/tUKXQHuTrooPk9cH9

5. Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy ponoszą tylko koszt cateringu (50 zł).

6. Warsztat będzie prowadzić Joanna Górniak, która jest psychologiem, certyfikowanym psychotraumatologiem i terapeutką traumy, terapeutką metody EMDR II stopnia oraz pracuje metodą opartą na mentalizacji ( MBT). Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii klinicznej.  Koordynator Centrum Terapii Traumy przy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, wykładowca z zakresu terapii traumy i psychotraumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, w tym dziećmi
i młodzieżą z doświadczeniem traumy objętymi pieczą zastępczą i pracy z rodzinami zastępczymi, w formie terapii indywidualnych, warsztatów, superwizji grupowych i instytucjonalnych oraz szkoleń
i wykładów. 

W 2018 roku wybrana przez zarząd Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS) do 9-osobowej grupy Przyszłych Międzynarodowych Liderów w Psychotraumatologii. Absolwentka wielu dodatkowych szkoleń specjalistycznych m. in. szkolenia z terapii traumy w Klinice Tavistock w Londynie, szkolenia nt. zaburzeń odżywiania i dysmorfii ciała (tamże), szkolenia nt. zdrowia psychicznego matek i niemowląt i pracy z rodziną w okresie prenatalnym i okołoporodowym, czy szkolenie z pracy z rodziną metodą opartą na metalizacji.


Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content