Zapraszamy na szkolenie rodziny zastępcze

Zapraszamy na szkolenie dla rodzin zastępczych,  organizowane przez Fundacje Ernst & Young.


1. Temat szkolenia:

Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na późniejsze funkcjonowanie jednostki: Jak budować relację z dzieckiem z doświadczeniem traumy. Wyzwania dla rodzin zastępczych.

2. Na szkoleniu zostaną przybliżone pojęcia traumy wczesnodziecięcej jako tzw. Traumy Złożonej (Complex PTSD) oraz jej wpływu na wewnątrzpsychiczne funkcjonowanie dziecka i w konsekwencji na dynamikę całej rodziny. Omówione zostaną m.in. różne aspekty traumy wczesnodziecięcej, potencjalne obszary re-traumatyzacji, konfliktów i załamań psychicznych, budowanie relacji i więzi z dzieckiem z doświadczeniem traumy oraz wspieranie wydolności psychicznej i tzw. rezyliencji dziecka za pomocą relacji- jako przestrzeni pozwalającej na przepracowanie traumatycznych doświadczeń i odbudowanie poczucia nadziei.

3. Termin: 3 grudnia (sobota), godz. 10:00-17:00 (o godzinie 13 przewidziana jest przerwa obiadowa)

Miejsce: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Fundacja, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Blisko mieści się stacja Gdańsk Wrzeszcz.

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r.

 przez formularz: https://forms.gle/tUKXQHuTrooPk9cH9

5. Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy ponoszą tylko koszt cateringu (50 zł).

6. Warsztat będzie prowadzić Joanna Górniak, która jest psychologiem, certyfikowanym psychotraumatologiem i terapeutką traumy, terapeutką metody EMDR II stopnia oraz pracuje metodą opartą na mentalizacji ( MBT). Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii klinicznej.  Koordynator Centrum Terapii Traumy przy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, wykładowca z zakresu terapii traumy i psychotraumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, w tym dziećmi
i młodzieżą z doświadczeniem traumy objętymi pieczą zastępczą i pracy z rodzinami zastępczymi, w formie terapii indywidualnych, warsztatów, superwizji grupowych i instytucjonalnych oraz szkoleń
i wykładów. 

W 2018 roku wybrana przez zarząd Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS) do 9-osobowej grupy Przyszłych Międzynarodowych Liderów w Psychotraumatologii. Absolwentka wielu dodatkowych szkoleń specjalistycznych m. in. szkolenia z terapii traumy w Klinice Tavistock w Londynie, szkolenia nt. zaburzeń odżywiania i dysmorfii ciała (tamże), szkolenia nt. zdrowia psychicznego matek i niemowląt i pracy z rodziną w okresie prenatalnym i okołoporodowym, czy szkolenie z pracy z rodziną metodą opartą na metalizacji.


Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content